Bronius Edmundas Dailidė, Diplomatic Representative of Lithuania to Finland in 1934-1940. Resided in Tallinn

Riga, Latvia, unknown date | "Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas" (1933)
Lithuanian Central State Archives
A073-P0769